Triggerpoint

Triggerpoint therapie bij klachten van arm, nek en schouder (KANS klachten) alsmede hoofdpijn- en migraineklachten.

De medische naam voor een spierknoop is neuro-musculaire triggerpoint (NMTrP) of kortweg triggerpoint. Het is een lokale verkramping in het spierweefsel die pijn, tintelingen of gevoelloosheid veroorzaakt. Triggerpoints ontstaan vaak als gevolg van een of andere vorm van overbelasting of ongunstig gebruik van de spieren. Het opvallende is dat ze vaak klachten veroorzaken op een andere plek dan waar de spierknoop zich bevindt.

In het voorbeeldplaatje zijn de triggerpoints als kruisjes aangeduid, terwijl het rode gebied aangeeft waar uitstralende pijn kan optreden.

Wat is er precies aan de hand?

Onder de microscoop is te zien dat de spiercellen niet kapot zijn, maar gedeeltelijk zijn samengetrokken, meestal in de buurt van de aanhechting van de zenuw. Dit is ook het geval bij de overige cellen van het strengetje vezels dat door dezelfde zenuw worden aangestuurd. Door die lokale samentrekking komt het hele strengetje onder spanning. Als je met je vingers met enige druk dwars over die spier gaat, voel je dat strengetje soms wegschieten.

De triggerpoint is dan dat harde en gevoelige plekje. Je kunt het vaak vinden door zo’n strakke streng met de vingers af te lopen. Soms komt de pijn alleen als je er op drukt of als je de spier gebruikt (latent triggerpoint), maar de pijn kan ook continu zeurend aanwezig zijn (active triggerpoint). Bovendien kan de pijn uitstralen naar een ander gebied. Sommige bewegingen worden moeilijker doordat de spier niet goed kan rekken.

Gevolgen van triggerpoints zijn dan ook vaak bewegingsbeperking of pijn, die zonder behandeling jaren kunnen voortbestaan. Eén van de methodes om triggerpoints tot rust te brengen is een behandeling met massage. Eventueel pas ik medical- en crosstaping pas toe als aanvulling op de triggerpoint behandeling, omdat dit het herstel nog kan versnellen en de pijnklachten kan verminderen.